საკრებულოს წევრები

აკაკი დარჯანია
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
ირაკლი კაკულია

დაბადების თარიღი: 12.12.1968


დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი


ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული


ტელეფონი: 0493225700


ელ.ფოსტა: kakuliairakli41@gmail.com

განათლება:

1. 1992 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ინჟინერ-მშენებლის სპეციალობით,

2. 2005 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურისტის სპეცილობით

სამუშაო გამოცდილება:

1.   კოოპერატივი „ნაბადა"  - ბრიგადირი                             1992-1994 წწ.

 

2.   ქალაქ ფოთის საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობათა სამმართველოს განყოფილების უფროსი      1994-1998 წწ.

3.   შპს „ალდაგი-ფოთი"-ს გენერალური დირექტორი          1998-2006 წწ.

4.   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი   2002-2006 წწ.

5.   შპს „აკტაუსიბარიტ" დირექტორი                           2009-2011 წწ.

6.   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი                  2014-2017 წწ.

7.   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე 20.11.2017 წლიდან დღემდე.

 


ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.