საკრებულოს კომისიები

იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია
საფინანსო - საბიუჯეტო კომისია
სოციალურ საკითხთა კომისია
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია
სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია
საფინანსო - საბიუჯეტო კომისია

1. თორნიკე კირთაძე - თავმჯდომარე

 

2. ირაკლი კაკულია

3. ოლეგ ნაჭყებია

4. ბექა ვაჭარაძე

5. თორნიკე შონია

6. ზურაბ ჩაჩუა

7. მაია ჩხარტიშვილი

8. დათო ხომერიკი

9. თორნიკე ხარჩილავა

10. პაატა ჩაგანავა