საკრებულოს კომისიები

იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია
საფინანსო - საბიუჯეტო კომისია
სოციალურ საკითხთა კომისია
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია
სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია

1. თორნიკე შონია - თავმჯდომარე


2. ბაქარი ერაგია

3. სამსონ კუტალია

4. ზვიად დგებუაძე

5. მალხაზ ფოჩხუა

6. ჯემალ მიგინეიშვილი

7. დავით ესებუა

8. მამუკა ხორავა

9. დათო ხომერიკი

10. ზურაბ ჩაჩუა

11. პაატა ჩაგანავა