საკრებულოს ფრაქციები

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება"
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები"
ფრაქცია "ქართული ოცნება-მრეწველები"
ფრაქცია "ფოთი"
ფრაქცია "კოლხეთი"
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები"

1 ზვიად დგებუაძე ფრაქციის თავმჯდომარე
2 თორნიკე კირთაძე ფრაქციის წევრი
3 ოლეგი ნაჭყებია ფრაქციის წევრი