საკრებულოს ფრაქციები

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება"
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები"
ფრაქცია "ქართული ოცნება-მრეწველები"
ფრაქცია "ფოთი"
ფრაქცია "კოლხეთი"
ფრაქცია "ქართული ოცნება-მრეწველები"

1 ჯემალ მიგინეიშვილი ფრაქციის თავმჯდომარე
2 აკაკი დარჯანია ფრაქციის წევრი
3 დავით ესებუა ფრაქციის მოადგილე