საკრებულოს ფრაქციები

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება"
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები"
ფრაქცია "ქართული ოცნება-მრეწველები"
ფრაქცია "ფოთი"
ფრაქცია "კოლხეთი"
ფრაქცია "ფოთი"

1 დათო ხომერიკი ფრაქციის თავმჯდომარე
2 დარეჯან ცხვიტარია ფრაქციის წევრი
3 მამუკა ხორავა ფრაქციის მოადგილე