სამართლებრივი აქტები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტსი საკრებულო 


განკარგულება №11/38 (იხილეთ ბმული)


2019 წლის 8 მაისი