მუნიციპალიტეტის პროექტები

2019 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები