ანონსი

საკრებულოს სხდომა

2019 წლის 8 თებერვალს, 11 საათზე, ჩატარდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეოთხე (რიგგარეშე) მოწვევის სხდომა.