ანონსი

საკრებულოს სხდომა

2019 წლის 20 მარტს, 11 საათზე, ჩატარდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეშვიდე, რიგგარეშე მოწვევის სხდომა.