ანონსი

საკრებულოს სხდომა

საკრებულოს მე-17 (რიგგარეშე)  მოწვევის სხდომა