ანონსი

ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა.

18 დეკემბერს, ა(აიპ) საბიბლიოთეკო გაერთიანების დარბაზში, 16:00 საათზე , ჩატარდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა.

მისამართი: ქ. ფოთი, წმინდა ნინოს ქ. №6.