მერის მოადგილეები

კონსტანტინე თოფურია

 

დაბადების თარიღი: 28.10.1972
დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ხუთი შვილი

ტელეფონი: (0493) 22 07 11

ელ.ფოსტა: konstantine.topuria@poti.gov.ge

 


განათლება:

უმაღლესი, ქიმიკოსი/ეკონომისტი

1990-1995 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

ძნელღობადი არალითონებისა და სილიკატური მასალების წარმოების ქიმიური ტექნოლოგია

2004-2005 წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ბიზნეს სამართლის ფაკულტეტი


სამუშაო გამოცდილება:

1994-2000 წწ საქართველოს ახალგაზრობის საქმეთა დეპარტამენტი

ქ. ფოთის საქალაქო განყოფილების უფროსი;

1996-2000 წწ ქ. ფოთის მერიის სტიპენდიებისა და გრანტების გამცემი კომისიის მდივანი, მთავრობის წევრი;

2000-2004 წწ  შპს „მაგთიკომი";

სამეგრელოს რეგიონალური წარმომადგენელი, ფოთის ფილიალის მენეჯერი;

2004-2005 წწ ქ. ფოთის ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი, ქ. ფოთის მთავრობის წევრი;

2005-2007 წწ  შპს „ჯეოსელი"

ქ. ფოთის ფილიალის დირექტორი

2007-2010 წწ  შპს „თეაკომის" დირექტორი

2010-2011 წწ ქვემო ქართლის შემოსავლების სამსახურის კონტროლის განყოფილების უფროსის მოადგილე

2012-2014 წწ შპს "ქართული საინვესტიციო ჯგუფი 21"; აღმასრულებელი დირექტორი

2014 წ-დღემდე შპს "თეაკომის" დირექტორი/პარტნიორი;

2014 წ -დღემდე შპს "ნაზვრევის" დირექტორი/პარტნიორი

2018 . 01 ნოემბრიდან  .ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.

 


ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.