მერის მოადგილეები

პაატა ლაგვილავა

დაბადების თარიღი: 30.06.1981.

დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.

ტელეფონი: (0493) 22 21 00

ელ.ფოსტა: paata.lagvilava@poti.gov.ge

 

 

განათლება:

1998 - 2004 წწ.   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი ;

 

ტრენინგები და კურსები:


2001-2004 წწ. - ქალაქ თბილისის პროკურატურა,საერთაშორისო და განსაკუთრებით საიდუმლო საქმეთა განყოფილება, პრაქტიკანტი ;

2007 წ.- ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა, საჯარო მოხელეთა საკვალიფიკაციო კურსები;

2010 წ. - ევროკავშირისა და ფედერაცია “Save The Children” ფინანსური მხარდაჭერით, ორგანიზაციული მენეჯმენტის საფუძვლები; პროექტის ციკლის მართვა; პროექტის განაცხადის წერა და ფანდრაიზინგი; ადამიანის უფლებების დაცვა; ბიზნეს კომუნიკაცია; ადვოკატირება.

2010 წ.- ფედერაცია “Save The Children” და საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრი, ეფექტური ორგანიზაცია, სტრატეგიული დაგეგმვა;

2011 წ.- საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, სოციალური ბიზნესის დაგეგმვა, მართვა და განვითარება;


სამუშაო გამოცდილება:


2005 - 2006 წწ.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

2011 – 2013 წწ. CDIC „სამოქალაქო განვითარებისა და ინტეგრაციის ცენტრი“, გამგეობის წევრი;

2013 – 2015 წწ . საჯარო სამსახურის პროფკავშრები, თავმჯდომარე;

2006 – 2015 წწ . ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი;

2019 წ. 05 აპრილიდან  ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის  მოადგილე;

 

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.