საკრებულოს წევრები

აკაკი დარჯანია
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
დავით კვიციანი

დაბადების თარიღი: 01.10.1977

 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

 

განათლება:

1999 წელს დაამთავრა თბილისი ჰუმანიტარული ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნის სპეციალობით

სამუშაო გამოცდილება:                      

                                         

1. ფოთის საქალაქო სასამართლო

 

 1999-2009 წ.  -  სხდომის მდივანი, მოსამართლის თანაშემწე.

 

2. სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია"

 

2009წ. - დღემდე  - ადვოკატი, საერთო სპეციალიზაცია.

 

3. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

 

2011 -2013წ. მოწვეული მთავარი სპეციალისტი.

 

4. სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური"

 

2011-2016წ. შესყიდვების კოორდინატორი.

 

5. შპს „სითი გრუპ დეველოპმენტ"

 

2011-2012 წ.  - იურისტი.

 

6. შპს „მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია"

 

 2012 წ.- დღემდე  - იურისტი.

 

 7. ა (ა)იპ „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვიტრების ფონდი"

 

2013-2015წ. - შეყიდვების მენეჯერი

 

2015 წ.- დღემდე  - დირექტორი.

 

 

მიღებული სერთიფიკატები:

                 

1.    სამოსამართლო სწავლების ცენტრი, 2000წ

მოსამართლის თანაშემწის ტესტური გამოცდა.

 

2.    საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, 2003წ

პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.

 

3.    საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, 2005წ

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია.

 

4.    საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, 2013

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია.

 

ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.