საკრებულოს წევრები

ხვიჩა ცხვიტარია
იურიდიულ, სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე
თორნიკე კირთაძე
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე
ბაქარ ერაგია
სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
თორნიკე შონია
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე
ბექა ვაჭარაძე
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე
ზურაბ ჩაჩუა
ფრაქცია "ქართული ოცნების" თავმჯდომარე
ზვიად დგებუაძე
ფრაქცია "ქართული ოცნება-კონსერვატორები"-ს თავმჯდომარე
ჯემალ მიგინეიშვილი
ფრაქცია "ქართული ოცნება მრეწველები" -ს თავმჯდომარე
დათო ხომერიკი
ფრაქცია "ფოთი"-ს თავმჯდომარე
მაია ჩხარტიშვილი
ფრაქცია "კოლხეთი"-ს თავმჯდომარე
დავით კვიციანი
საკრებულოს წევრი
თამარ თოფურია
საკრებულოს წევრი
ოლეგ ნაჭყებია
საკრებულოს წევრი
თორნიკე ხარჩილავა
ფრაქცია "ქართული ოცნების" თავმჯდომარის მოადგილე
პაატა ჩაგანავა
ფრაქცია "კოლხეთი"-ს თავმჯდომარის მოადგილე
ნინო ბაკურაძე
საკრებულოს წევრი
დავით ესებუა
ფრაქცია "ქართული ოცნება-მრეწველები"ს თავმჯდომარის მოადგილე
დარეჯან ცხვიტარია
საკრებულოს წევრი
სამსონ კუტალია
ფრაქცია "ქრთული ოცნების" თავმჯდომარის მოადგილე
მალხაზ ფოჩხუა
საკრებულოს წევრი
მამუკა ხორავა
ფრაქცია "ფოთის" თავმჯდომარის მოადგილე
აპოლონ ბჟალავა
საკრებულოს წევრი
აკაკი დარჯანია
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
ვახტანგ დარცმელიძე
საკრებულოს წევრი
ნინო ბაკურაძე

დაბადების თარიღი: 23.03.1963

 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

 

ტელეფონი: 0493278703

 

ელ.ფოსტა: nino bakuraze@yahoo.com

 

კურსები და ტრენინგები:

200 8წ -საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი„საგრანტო პროექტების მომზადება";

2009 წ - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო, გერმანიისსაერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,invent'' - მენეჯმენტი I- IIდონე

2010 წ - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო, გერმანიისსაერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,invent''- პროფესიულიორიენტაცია და კარიერის დაგეგმვა.

2010 წ - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო, გერმანიისსაერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,invent'' სკოლის მენეჯმენტი,,experential learning cycle Team Building Change Management Curriculumdevelopment Negotiation and cooperation Communication ConflictManagement Staff Perormance Evaluation Business

2010 წ - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო, გერმანიისსაერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,invent'' - მენეჯმენტი III დონე

2011 წ - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი -სტრატეგიული დაგეგმვა და პროექტების მართვა

2011 წ - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტო, გერმანიისსაერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,GIZ'- სკოლის მენენჯმენტიპროფესიულ პედაგოგიკაში

2013 წ - Georgia EUVET-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია -ადამიანური რესურსებისმართვა.

2013 წ - Georgia EUVET-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია -პროექტების დაგეგმვა დამართვა.

2015 წ - TUV SUO მრეწველობის მომსახურეობა Gmbh ,, შიდა აუდიტის ხარისხის მართვისსისტემა.''

2015წ - ესტონეთის ფონდი,, innove''- ხანგრძლივი ურთიერთობა და მეგობრობაპარტნიორებს შორის.

2016წ - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ,,GIZ''-სწრაფვა სრულყოფისაკენ.

2016 წ - პროფესიული განათლების მენეჯერების ძირითადი კომპენტეციები

2016 წ - ესტონეთის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება და უწყვეტი სწავლებისსტრატეგია

2016 წ - სწავლების შედეგების განვითარება და შეფასება.

2017 წ - ოფიცერთა შემადგენლობისთვის ტრენინგ - კურსის ჩატარებისას გამოჩენილიმხარდაჭერა.

სამუშაო გამოცდილება:

2011წ - სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ფაზისი" დირექტორი

2007 - 2010წ - ქ. ფოთის პროფესიული სწავლების ცენტრის დირექტორი

2000 - 2007წ - ქ. ფოთის პროფესიული ლიცეუმის დირექტორისმოადგილე სასწავლო-საწარმოო დარგში

1991 - 2000წ - ქ. ფოთის №12 პროფესიული ტექნიკურისასწავლებელი, საწარმოო სწავლების ოსტატი

1988 - 1991წ - ქ. ფოთის №12 პროფესიული ტექნიკური სასწავლებელი,კადრების უფროსი ინსპექტორი

1986 - 1988წ - ქ. ფოთი, საოკეანო თევზჭერის სამმართველო, ტექნოლოგი

1984 - 1986წ - ქ. ფოთი, გემთმშენებელ-გემთშემკეთებელი ქარხანა

1982 - 1983წ - ქ. ფოთი, საოკეანო თევზჭერის სამმართველო

1980 - 1981წ - ქ. სოხუმი, სკოლა-ინტერნატი

განხორციელებული პროექტები:

2010-2011 წ - განათლება დემოკრატიისათვის "CIDA"- მოკლევადიანი ტრენინგ-კურსებისგანხორციელება დევნილი,სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადიჯგუფებისათვის

2010-2011წ - ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო "NRC"- "- მოკლევადიანი ტრენინგ-კურსების განხორციელება დევნილი, სოციალურად დაუცველი და სხვამოწყვლადი ჯგუფებისათვის

2011-2012 წ - გაეროს განვითარების პროგრამა - მოკლევადიანი ტრენინგ- კურსებისმიწოდება სამშენებლო მიმართულებით მოსახლეობის ფართოსპექტრისათვის.

2011-2012 წ - ბიზნეს-საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო პროგრამა - მოკლევადიანიტრენინგ- კურსების მიწოდება, კონსულტაციების გაწევა დამწყებიმეწარმეებისათვის.

2013-2018 წ - გაეროს განვითარების პროგრამა ''გენდერული თანასწორობა'' - მოკლევადიანი ტრენინგ - კურსების მიწოდებაქალებისათვის.

2017-2018 წ - ,,ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველოს პროფესიულიგანათლების პროექტის პროფესიული განათლება ეკონომიკისგანვითარების საგრანტო პროექტი - ,,ინოვაციები მეთევზეობისინდუსტრიაში''

2017-2018 წ - ,,სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფოპროგრამა. - მოკლევადიანი ტრენინგ კურსების მიწოდება სამუშაოსმაძიებელთა ერთიან ელექტრონულ ბაზაში დარეგისტრირებულიპირებისათვის.

2017-2018 წ - "სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების" პროგრამა .ენები- ქართული (მშობლიური)- რუსული (კარგად)- ინგლისური (საშუალოდ) 

ფლობს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებს