საკრებულოს წევრები

აკაკი დარჯანია
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
დავით ესებუა

 

დაბადების თარიღი: 03.01.1970

 

 

 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

 

 

 

ტელეფონი: 595909770

 

 

 

ელ.ფოსტა: esebuadato70@gmail.com

 

განათლება:

ფოთის ჰიდრომელიორაციული სასწავლებელი  - ჰიდროტექნიკოსი

 

 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

1991-1998 წ.წ.  - საზღვაო სავაჭრო ნავსადგური - მწონავი 

19998-2003 წ.წ. - საზღვაო სავაჭრო ნავსადგური - საწყობის ცვლის უფროსი

2003-2017 წ.წ. - შპს "ბი ენდ პი" - დისპეტჩერი

07.05.2015-დან დღემდე  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

07.05.2015-დან დღემდე  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი,ფრაქცია "ქართული ოცნება-მრეწველები"ს თავმჯდომარის მოადგილე  

 

ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს.