საკრებულოს წევრები

აკაკი დარჯანია
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე
აპოლონ ბჟალავა