საკრებულოს ფრაქციები

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება"
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები"
ფრაქცია "ქართული ოცნება-მრეწველები"
ფრაქცია "ფოთი"
ფრაქცია "კოლხეთი"
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება"

1


ზურაბ ჩაჩუა

ფრაქციის თავმჯდომარე

2


სამსონ კუტალია

ფრაქციის მოადგილე

3


ირაკლი კაკულია

ფრაქციის წევრი

4


ნინო ბაკურაძე

ფრაქციის წევრი

5


ხვიჩა ცხვიტარია

ფრაქციის წევრი

6


ბაქარი ერაგია

ფრაქციის წევრი

7


აპოლონ ბჟალავა

ფრაქციის წევრი

8


თორნიკე შონია

ფრაქციის წევრი

9


დავით კვიციანი

ფრაქციის წევრი

10


ბექა ვაჭარაძე

ფრაქციის წევრი

11


მალხაზ ფოჩხუა

ფრაქციის წევრი

12


თამარ თოფურია

ფრაქციის წევრი