საკრებულოს ფრაქციები

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება"
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-კონსერვატორები"
ფრაქცია "ქართული ოცნება-მრეწველები"
ფრაქცია "ფოთი"
ფრაქცია "კოლხეთი"
ფრაქცია "კოლხეთი"

1 მაია ჩხარტიშვილი ფრაქციის თავმჯდომარე
2 პაატა ჩაგანავა ფრაქციის მოადგილე
3 ვახტანგ დარცმელიძე ფრაქციის წევრი