ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამები

ინფრომაცია 2018 წლის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამების  შესახებ

 


ინფრომაცია 2019 წლის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შესახებ