ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება

ინფორმაცია ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების შესახებ: (იხილეთ ბმული)