მერიის სამსახურები

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური (შემდგომ-სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ - მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.

 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:


სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (შემდგომ - მუნიციპალიტეტი) დაქვემდებარებაში არსებული კულტურის, განათლების, კულტურული მემკვიდრეობის, სასპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების განვითარების კონცეფციებისა და პროგრამების მომზადებას, კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების მართვას, შესაბამისი დაწესებულებების ფუნქციონირებისთვის საჭირო პირობების შექმნას.


სამსახურის დებულება

 

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

 

მაია მაკალათია

 

 

დაბადების თარიღი: 22.03. 1974.

დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონი: 0493 22 06 38  მობილური: 591 41 75 20


განათლება:

1993 - 1998 წწ.-   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეტრენინგები

2014 წ მენეჯმენტის საფუძვლება ვანო ხუხუნაიშვილის სახ. ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი.

2015 წელი- „სტატისტიკურ მონაცემტა ბაზების შემუშავება, მართვა და გამოყენება".

2013-14 წლები საჯარო მმართველობა დიპლომატიის აკადემია .

2013წელი  კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საპროექტო განაცხადის მომზადება, ფონდების მოძიება, პროექტის მართვა და ადვოკატირება.

2011წელი  იუსტიციის სამინისტრო აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესარჩევიკონკურსი

2009 წელი  ცენტრალული საარჩევნო კომისია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სერთიფიცირება

2004 წელი  ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, ფინანსური აღრიცხვა, საგადასახადო აღრიცხვა, საგადასახადო დაბეგვრა, ბიზნესის სამართალი, მმართველობითი აღრიცხვა.

2014 წელი   ფონდი "სოხუმი" - „ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის პრევენციული სტრატეგიები".

2017 წელი „ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენცია და ძალადობის მსხვერპლის დახმარება; თვითმმართველობის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხები".

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეტა ინსტიტუტი შვედეთის ოსტამირის მუნიციპალიტეტი,

ტრენინგი „ადგილობრივი თვითმმართველობა".

2016 წელი  საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სერტიფიკატი.

2016 წელი  ლიდერთა სკოლის სერტიფიკატი „ლიდერობის თანამედროვე ხედვა"

2017 წელი  სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი  „მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში".

2017 წელი  ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის სერტიფიკატი „ნარკოდამოკიდებულების პროფილაქტიკის მხარდაჭერა საქართველოში." ნარკომანიის პრევენციის ეროვნული ბიუროსა და ფონდი „პრაესტერნო'-ს  მხარდაჭერით.

 


სამუშაო გამოცდილება

1992-96 წლებში  გაზეთი „ფაზისი" კორესპონდენტი

1997-2007 წლებში ქალაქ ფოთის საზღვაო ნავსადგურის კაპიტნის სამმართველო, იურისტი.

2000-2003 წლებში შპს „ჯითიესი" იურისტი.

2000 წლიდან იურისტთა კავშირის წევრი.

2004 წლიდან საქართველოს პროფესონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი.

2005 წლიდან ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის წევრი.

2005 წლიდან თამბაქოს კონ ტროლის ჩარჩო კონვენციისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი.

2005 წლიდან ჯანდაცვისა და განათლების ხელშეწყობის ფონდის წევრი.

2009 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია „EURO-GEORGIA CENTRE GRUP"-ის თანადამფუძნებელი.

2011-2013 წლებში ქალაქ ფოთის #70 ოლქის საპარლამენტო ბიურო, იურისტი.

2014 წლიდან დღემდე ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი.ფლობს ქართულ , რუსულ, ინგლისურ  და გერმანულ   ენებს.II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

 

ეკატერინე ხახუბია