მერიის სამსახურები

ალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური (შემდგომ - სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ - მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.

 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:


სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (შემდგომ - მუნიციპალიტეტი) დაქვემდებარებაში არსებული კულტურის, განათლების, კულტურული მემკვიდრეობის, სასპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების განვითარების კონცეფციებისა და პროგრამების მომზადებას, კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების მართვას, შესაბამისი დაწესებულებების ფუნქციონირებისთვის საჭირო პირობების შექმნას.

სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.

სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №12.


სამსახურის დებულება

 


 

 

I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი


ნიკოლოზ გრიგოლია


დაბადების თარიღი: 01.04. 1969

დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონი: 591 41 03 36


განათლება:

1986 - 1997 წწ.  საქართველოს საინჟინრო ეკონომიკური ინსტიტუტი, წარმოების ორგანიზაცია ინჟინერ-ეკონომისტი;

1999 - 2005 წწ.  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული სამართალმცოდნე.


სერთიფიკატები და დიპლომები:

დამატებითი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები და სხვადასხვა აქტივობები:

2010 წ.  ფოთის საზღვაო ნავსადგური, ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები;

2003 წ. ფოთი შ.პ.ს ,,ჯეო ვიქტორი'', კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები;

2013 წ. ფოთის საზღვაო ნავსადგური, მენეჯმენტის კურსები.


სამუშაო გამოცდილება:

1995 - 1998 წწ.  სს ,,წყალკანალი'' ინჟინერი;

1999 - 2008 წწ.  საქართველოს ეროვნული ბანკი  (ოპერატორი, ბუღალტერ - ოპერატორი, მთავარი ბუღალტერი);

2008 - 2014 წწ.  კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური, გაერთიანებული სასაწყობე მეუნეობა (ფინანსური ექსპერტი, მენეჯერი);

2014 - 2017 წწ.  ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე.


ფლობს ქართულ და რუსულ   ენებს.

ჰყავს მეუღლე და ერთი  შვილი.

 

 

 

II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

 

გიგლა ბახტაძე