მერიის სამსახურები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახური   (შემდგომ - სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ - მერია) სტრუქტურულ ერთეულს.

 

სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:


სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახური (შემდგომ სამსახური) წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ მერია) სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი შესყიდვების   ორგანიზებასა   და განხორციელებას; მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას.

სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.

სამსახურის მისამართია: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №12.

 

სამსახური დებულება

 


I-რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

 

ნანა ჭანტურია

დაბადების თარიღი: 09.08. 1984

დაბადების ადგილი: ქალაქი ფოთი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ტელეფონი: 0493 22 19 60 მობ: 595 10 07 78


განათლება:

2001  – 2005  წწ  საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის, ფინანსების, საბანკო და საგადასახადო საქმე.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები:

2010 სექტემბერი ს/ს ტერაბანკი,  მენეჯერული უნარები, საბანკო პროდუქტები, დაკრედიტების ძირითადი პრინციპები, კლიენტთა მომსახურების სტრანდარტები, კლიენტთა ეფექტური მომსახურება.

2007 ივლისი - 2010 აგვისტო ს/ს თიბისი ბანკი, საბანკო პროდუქტები, დაკრედიტების ძირითადი პრინციპები, კლიენტთა მომსახურების სტანდარტი, კლიენტთა ეფექტური მომსახურება.

სამუშაო გამოცდილება:

2010 სექტემბერი - 2017  ნოემბერი ს/ს ტერაბანკი, ოპერაციის მენეჯერი.

2007 ივლისი - 2010 სექტემბერი ს/ს თიბისი ბანკი, უნივერსალური ოპერატორი.

 

ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ   ენებს.

ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

 


II-რანგი (საშუალო მმართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

 

ნანა გიგინეიშვილი