ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი