მერის ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 6 თვის ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის ანგარიში