მერის წარმომადგენლები

უჩა დოლიძე
მერის წარმომადგენელი მალთაყვის უბანში
ზაზა ღადუა
მერის წარმომადგენელი ცენტრის უბანში
სანდრო ქუშაშვილი
მერის წარმომადგენელი კუნძულის უბანში
ზური ბერაია
მერის წარმომადგენელი ნაბადის უბანში