მერის წარმომადგენლები

უჩა დოლიძე
მერის წარმომადგენელი მალთაყვის უბანში
ზაზა ღადუა
მერის წარმომადგენელი ცენტრის უბანში
სანდრო ქუშაშვილი
მერის წარმომადგენელი კუნძულის უბანში
ზური ბერაია
მერის წარმომადგენელი ნაბადის უბანში
ზური ბერაია

მერის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

მისამართი: ხობის ქ. N 24  ტელეფონი:  (0493)27 21 91

 

დებულება