მერის წარმომადგენლები

უჩა დოლიძე
მერის წარმომადგენელი მალთაყვის უბანში
ზაზა ღადუა
მერის წარმომადგენელი ცენტრის უბანში
სანდრო ქუშაშვილი
მერის წარმომადგენელი კუნძულის უბანში
ზური ბერაია
მერის წარმომადგენელი ნაბადის უბანში
სანდრო ქუშაშვილი

მერის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

 

მისამართი: აღმაშენებლის ქ. N12   ტელეფონი (0493) 22 29 43

 

დებულება