აუქციონები

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, გიორგი ჭანტურიას ქუჩაზე მდებარე 18.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.108) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge  (იხილეთ ბმული)

 

   ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის №29193, ლოტის №540625) შედეგების გაუქმების შესახებ

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე 1035.00 კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.03.781) უპირობო ელეტქრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge (იხილეთ ბმული)

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალებების ( 7 ერთეული) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge (იხილეთ ბმული)

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა მეგრელიშვილის სანაპიროზე მდებარე 42.00 კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.984) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge  (იხილეთ ბმული)

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მერაბ კოსტავას ქუჩაძე მდებარე 40.00 კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.16.060) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge  (იხილეთ ბმული)

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი N3-ში მდებარე 459.00  კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.088) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge  (იხილეთ ბმული)  (სიტუაციური გეგმა)

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი N3-ში მდებარე 169.00  კვ. მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.088) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ ეწვიოთ www.eauction.ge  (იხილეთ ბმული)  (სიტუაციური გეგმა)

 

    ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N 29193, ლოტის N 560314 და N 560315) შედეგების გაუქმების შესახებ

 

    ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N 29193, ლოტის N 560309) შედეგების გაუქმების შესახებ

 

    ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N29193, ლოტის N 560310) შედეგების გაუქმების შესახებ

 

    ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სატრანსპორტო საშუალებების (6 ერთეული) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.03.887 ) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი N3-ში მდებარე უძრავი ქონების (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.088, N3 შენობა-ნაგებობა და მასზე დამაგრებული 340.00 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622 - ის (სარეგისტრაციო ნომერი UBU 584, გამოშვების წელი - 1986 ) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622 - ის (სარეგისტრაციო ნომერი UBU 584, გამოშვების წელი - 1986) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ  დანართი

 

 


   ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N 29193, ლოტის N 587330) შედეგების გაუქმების შესახებ

 

 

  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე 10 (ათი) ერთეული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება TOYOTA DUTRO - ს (სარეგისტრაციო ნომერი MCM 065, გამოშვების წელი - 1999) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ჭავჭავაძისა და შავი ზღვის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე 6.00კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.01.513) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

 

 

   ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N29193, ლოტის N595823) შედეგების გაუქმების შესახებ

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, შოთა რუსთაველის რკალი N3-ში მდებარე 169.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.08.088 )ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ დანართი

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე 80.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.12.745) ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ დანართი

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622 - ის (სარეგისტრაციო ნომერი UBU 584, გამოშვების წელი 1986) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება TOYOTA DURTO-ს (სარეგისტრაციო ნომერი MCM 065, გამოშვების წელი - 1999) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ

 

 

   ელექტრონული აუქციონის (აუქციონის N 29193 , ლოტის N 602359) შედეგების გაუქმების შესახებ


    ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. დანართი

 

 

     ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე არასასოფლო -  სამეურენეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. დანართი

 

    ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, მალთაყვის სანაპიროზე მდებარე უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.  დანართი


 

       ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, კუნძულის უბანში, ზღვის სანაპიროზე მდებარე 29678.00 კვ.მ. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან  (მიწის ( უძრავი ქონების ) საკადასტრო კოდი 04.01.13.353) 60.00 კვ. მ. მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. დანართი

 

 

        ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ ფოთში, სამეგრელოს მოედანზე მდებარე 8300.00 კვ.მ არასასოფლო - სამეურენეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (მიწის ( უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.02.15.114) 42.00 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ. დანართი

 

 

    ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ ფოთში, ვალერი გეგიძის ქუჩაზე მდებარე 33.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.845) და 50.00 კვ.მ. (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 04.01.07.852 ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ელექტრონული აუქციონით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ

 

 

    ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება MERCEDES BENZ 1622-ის  (სარეგისტრაციო ნომერი  UBU 584, გამოშვების წელი - 1986 ) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ

 

 

  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სატრანსპორტო საშუალება ZONDA BUS, YCK 6601F -ის (სარეგისტრაციო ნომერი XB882BX, გამოშვების წელი - 2005) უპირობო ელექტრონული აუქციონით პრივატიზების შესახებ