ტენდერები

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიმდინარე ტენდერების შესახებ   spa.ge

 

 

ინფორმაცია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წლის I კვარტალში ჩატარებული ტენდერების შესახებ