ბიუჯეტის პროექტი

ინფორმაცია ბიუჯეტის პროექტის შესახებ

 

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი