დამტკიცებული ბიუჯეტი

ინფორმაცია დამტკიცებული ბიუჯეტის შესახებ

 

დამტკიცებული ბიუჯეტი

 

ბიუჯეტი

 

ასევე იხილეთ  matsne.gov.ge

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ასევე იხილეთ  matsne.gov.ge