ბიუჯეტის შესრულება

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


2018 წლის 7 თვის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

2017 წლის 12 თვის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

 

2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში