საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები

ინფრომაცია 2018 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  გამოყოფილი თანხის შესახებ

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ