შრომის ანაზღაურება

ინფორმაცია შრომის ანაზღაურების შესახებ

 

2018 წლის შრომის ანაზღაურება

 

2019 წლის შრომის ანაზღაურება I კვარტალი

 

 

2019 წლის შრომის ანაზღაურება II კვარტალი