სამივლინებო ხარჯები

ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შსახებ


2018 წლის სამივლინებო ხარჯები

 

2019 წლის სამივლინებო ხარჯები I კვარტალი

 

 

2019 წლის სამივლინებო ხარჯები II კვარტალი