საწვავის მოხმარების ხარჯები

ინფორმაცია საწვავის მოხმარების ხარჯების შესახებ

 

2018 წლის  საწვავის მოხმარება

 

2019 წლის საწვავის მოხმარება I კვარტალი

 

 

2019 წლის საწვავის მოხმარება II კვარტალი