ტექნიკური მომსახურების ხარჯები

ინფორმაცია ტექნიკური მომსახურების ხარჯების შესახებ

 

2018 წლის  ტექნიკური მომსახურება

 

2019 წლის ტქნიკური მომსახურება I კვარტალი

 

 

2019 წლის ტქნიკური მომსახურება II კვარტალი