საკომუნიკაციო ხარჯები

ინფორმაცია საკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

 

2018 წლის საკომუნიკაციო ხარჯები

 

2019 წლის საკომუნიკაციო ხარჯები I კვარტალი

 

 

2019 წლის საკომუნიკაციო ხარჯები IIკვარტალი