საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი


ანჟელა კილასონია


ტელეფონი: (0493) 22 12 95