შრომითი ხელშეკრულება

 

დავით ბუკია

სპეციალისტი -  თანაშემწე-საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხებში (შრომითი ხელშეკრულება)


სევერიან შენგელია სპეციალისტი-თანაშემწე საორგანიზაციო საკითხებში (შრომითი ხელშეკრულება)
ეკატერინე ფაჩულია სპეციალისტი -  გენდერული თანასწორობისა და ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობის საკითხებში  (შრომითი ხელშეკრულება)
ოთარ სართანია სპეციალისტი - ინფრასტრუქტურის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხებში (შრომითი ხელშეკრულება)
რუსუდან კოღუა სპეციალისტი - იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის საკითხებში               (შრომითი ხელშეკრულება)
 
ნანული თარგამაძე სპეციალისტი -  საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში
(შრომითი ხელშეკრულება)
ნინო ინალიშვილი სპეციალისტი, თანაშემწე   - მდივან რეფერენტი                       (შრომითი ხელშეკრულება)
ბერდია ბუსქანძე იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება)
ალექსანდრე იოსავა საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულება)
ბექა მორჩილაძე საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის - სპეციალისტი
მალხაზ კორშია

 

მძღოლი  (შრომითი ხელშეკრულება)


ლევან ჩოჩია სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში (შრომითი ხელშეკრულება)