შრომითი ხელშეკრულება

სამსახურის უფროსის თანაშემწე: ალექსანდრე ქვარცხავა, პაატა მურვანიძე.


მერის თანაშემწე: თამთა გოჩელაშვილი, ნანა ვეკუა, ჯემალ გურგენაძე.


სპეციალისტი:  მერი ლოლუა , რუსუდან კაპანაძე, დავით ღადუა.


აიტის სპეციალისტი: გიორგი გვარამია.


მძღოლი: ბეჟანი წილოსანი, მერაბ სტურუა.