შრომითი ხელშეკრულება

სპეციალისტი:  მერი ლოლუა , რუსუდან კაპანაძე, დავით ღადუა.

 

მძღოლი: ბეჟანი წილოსანი, მერაბ სტურუა.

 

მერის თანაშემწე: თამთა გოჩელაშვილი, ნანა ვეკუა, ჯემალ გურგენაძე.

 

სამსახურის უფროსის თანაშემწე: ალექსანდრე ქვარცხავა, პაატა მურვანიძე.