სამოქალაქო საბჭო

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების და საბჭოს პირველი სხდომის მოწვევის შესახებ

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულების დამტკიცების თაობაზე

 


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო სხდომის ოქმი

 

 

 

სამოქალაქო საბჭოს წევრები:

 

1. ილია ქვარცხავა

2. გიგლა გვიჩია

3. ზაზა სიჭინავა

4. ლოლიტა ბაბილუა

5. კახა ლატარია

6. დავით პაჭკორია

7. ომარ ხუხუნი

8. ირაიდა ფაცია

9. ვერა ლაღიძე

10. ინგა გვასალია