ვაკანსია

ინფრომაცია ვაკანსიების შესახებ იხილეთ ბმულზე: hr.gov.ge

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის, იურიდიული განყოფილების ( III რანგის) მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 12.08.2018 hr.gov.ge

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების  ( III რანგის) მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 18.08.2018 hr.gov.ge