ვაკანსია

ინფრომაცია ვაკანსიების შესახებ იხილეთ ბმულზე: hr.gov.ge

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

განცხადების ბოლო ვადა 14.12.2018 hr.gov.ge

 

 

   ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური,

ინფასტურქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

განცხადების ბოლო ვადა  14.12.2018 hr.gov.ge

 

 

   შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი - 1913’’ - ის დირექტორის ვაკანტურ თამანდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

კონკურსში განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 22 იანვრის 18 საათი იხილეთ ბმული

 

 

ქალაქ ფთის მუნიციპალიტეტის მერია, მდივან-რეფერანტი

განცხადების ბოლო ვადა 27.02.2019 hr.gov.ge