ვაკანსია

ინფრომაცია ვაკანსიების შესახებ იხილეთ ბმულზე: hr.gov.ge

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

განცხადების წარდგენის  ბოლო ვადაა 14.12.2018 hr.gov.ge

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური,

ინფასტურქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა  14.12.2018 hr.gov.ge

 

 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი - 1913’’ - ის დირექტორის ვაკანტურ თამანდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 22 იანვრის 18 საათი იხილეთ ბმული

 

 

ქალაქ ფთის მუნიციპალიტეტის მერია, მდივან-რეფერანტი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 27.02.2019 hr.gov.ge

 

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი     

კონკურსის ტიპი - დახურული კონკურსი          

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 31.03.2019 hr.gov.ge

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე

კონკურსის ტიპი - დახურული კონკურსი          

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 31.03.2019 hr.gov.ge 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი - ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 31.03.2019 hr.gov.ge

 

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროქტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი - ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 31.03.2019 hr.gov.ge

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე

კონკურსის ტიპი - ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 20.04.2019 hr.gov.ge

 

 

მხოლოდ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა საყურადღებოდ!

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებულია ვაკანსია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოედგილე (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი).

განაცხადის წარსადგენად განსაზღვრულია 2 სამუშაო დღე (2019 წლის 2 მაისამდე).

 

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი - ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 08.08.2019  hr.gov.ge

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი ღია -კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 11.08.2019 hr.gov.ge