უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლები

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი

მისამართი: ქ.ფოთი გურიის N1

ტელეფონი: 0493 22 14 56

ngu.edu.ge

 

სსიპ საზოგადეოებრივი კოლეჯი ''ფაზისი''

მისამართი:ქ.ფოთი კონსტიტუციის N54

ტელეფონი:0493 27 53 06

phazisi.edu.ge