საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით გამართული ღონისძიებები