სიახლეები

ახალგაზრდული საბჭოს წევრობის განაცხადი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭო წარმოადგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის სათათბირო ორგანოს, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს „ადგილობრივითვითმმართველობის კოდექსის“, მოქმედი კანონმდებლობისა და წინამდებარე დებულების შესაბამისად. დებულება განსაზღვრავს ახალგაზრდული საბჭოს მიზანს, უფლებამოსილებას და სტრუქტურას, მისი წევრების არჩევის წესს, უფლება-მოვალეობებს, მუშაობის ორგანიზაციისა და საქმიანობის წესს.

ახალგაზრდული საბჭოს მიზანი:

1. ახალგაზრდული საბჭოს მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის უზრუნველყოფა.

2. ამ მიზნის მისაღწევად ახალგაზრდული საბჭო :

ა) მონაწილეობს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში;

ბ) მონაწილეობს მუნიციპალიტეტის მერიისა და მისდამი დაქვემდებარებული ორგანიზაციების პროგრამების დაგეგმვაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში, რომლებიც ეხებათ ახალგაზრდებს და შეიმუშავებს შესაბამისს რეკომენდაციებს მათი გაუმჯობესების მიზნით;

გ) მონაწილეობს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროცესში და ახალგაზრდების მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამის განხორციელებაში;

დ) შეისწავლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების საჭიროებებსა და ინტერესებს და შეიმუშავებს შესაბამისს წინადადებებს და რეკომენდაციებს მათი უზრუნველყოფის მიზნით;

ე) ახდენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების ინფორმირებას მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პოლიტიკის, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ;

ვ) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისა და საზოგადოების ინფორმირებას ახალგაზრდობის სფეროში დაგეგმილი და მიმდინარე ღონისძიებებისა და სიახლეების შესახებ;

ზ) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლებას სხვადასხვა სფეროებში.

ახალგაზრდული საბჭო შედგება16 წევრისგან (თავმჯდომარე და 15 წევრი). ახალგაზრდული საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს 14-29 წლის ახალგაზრდა, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქე და რეგისტრირებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში.

ახალგაზრდული საბჭოს წევრების შერჩევის წესი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოს წევრობისთვის გამოაგზავნეთ  სარეგისტრაციო ფორმა 10 მარტიდან 31 მარტის 18:00 საათამდე.

რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახური აწარმოებს დოკუმენტაციის შესწავლას და წარუდგენს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ  დაკომპლექტებულ კომისიას. კომისია დაკომპლექტებულია მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ პარიტეტულ საწყისებზე. ახალგაზრდული საბჭოს წევრები შეირჩევა 1 წლის ვადით კონკურსის საფუძველზე სპეციალური კომისიის მიერ. კონკურსის ჩატარების წესს, ვადებსა და პირობებს, ასევე სპეციალური კომისიის დაკომპლექტებისა და მუშაობის წესს ადგენს მუნიციპალიტეტის მერი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სპორტის სამსახურთან ერთად.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოს დებულება

სარეგისტრაციო ფორმა

 

 

© ყველა უფლება დაცულია. ფოთის მუნიციპალიტეტი 2023. დეველოპერი: ლაშა კილასონია

eseranaokulu.com
izmir escort
onwin giriş
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
sexo en la escuela videos German Homemade Rousse masseuse Lilly Ford baise sportive homme passionnément
dr kat van kirk full kylie jenner sex tape cameron diaz look alike porn
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
Tarafbet
izmir escort
turkbet
deneme bonusu veren siteler
kıbrıs gece hayatı lipstick night club
Translate »
Skip to content