სიახლეები

ვაკანსია

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამ ეტაპზე ვაკანსია არ არის

ინფორმაცია ვაკანსიების შესახებ იხილეთ ბმულზე: hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 19.05.2024 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის მშენებლობის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 19.12.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 19.12.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის სამსახურის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – დახურული  კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 17.12.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტუქტურის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 27.10.2023  hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინოვაციებისა და მუნიციპალური სერვისების განვითარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.07.2023


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის მშენებლობის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 29.03.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 29.03.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 08.02.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვის და ტურიზმის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 08.02.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვის და ტურიზმის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 08.02.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მშენებლობის ნებართვების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 08.02.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 08.02.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის მშენებლობის ზედამხედველობის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – დახურული კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 08.02.2023 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 30.12.2022


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვის და ტურიზმის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 15.09.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვის და ტურიზმის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 15.09.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტუქტურის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 15.09.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მშენებლობის ნებართვების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 15.09.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 15.09.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 15.09.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 15.09.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 02.08.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 02.08.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 02.08.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 02.08.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინოვაციებისა და მუნიციპალური სერვისების განვითარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 02.08.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვის და ტურიზმის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 02.08.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინვესტიციების მოზიდვის და ტურიზმის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 02.08.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინოვაციებისა და მუნიციპალური სერვისების განვითარების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი -შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 02.08.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი -შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 02.08.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის ინოვაციებისა და მუნიციპალური სერვისების განვითარების განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი -შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 29.07.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტუქტურის სამსახურის საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – დახურული კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 22.06.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი – დახურული კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 22.06.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სამსახურის უფროსის მოადგილე

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 22.06.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქტიტექტურის სამსახურის სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 22.06.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის მშენებლობის ზედამხედველობის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 21.06.2022 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა საყურადღებოდ!

საქართველოს კანონის „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 47-ე და 48-ე მუხლების შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია გაცნობებთ, რომ  „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე) მოადგილის,“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის  მშენებლობის ზედამხედველობის განყოფილების მეორე და ამავე განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტების  ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად,(იმავე იერარქიული თანამდებობიდან გადმოყვანის თაობაზე), იწყება განაცხადის მიღება.

განაცხადის წარსადგენად განსაზღვრულია 2 სამუშაო დღე(2022 წლის 10 ივნისის ჩათვლით)


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 20.03.2022


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ურბანული დაგეგმარების და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ურბანული დაგეგმარების და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საინფორმაციო, საგარეო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სამართლებრივი დახმარების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვებისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.12.2021 hr.gov.ge


ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – დახურული კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 20.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი – სპეციალისტი-მდივან რეფერენტი

კონკურსის ტიპი- გამარტივებული

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა – 17.12.2021

ინფორმაცია ვაკანსიის შესახებ იხილეთ ბმულზე


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – დახურული კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 20.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 20.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 20.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 20.12.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის და გარემოს დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალიტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 20.07.2021 hr.gov.ge


ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სამართლებრივი დახმარების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 20.07.2021 hr.gov.ge


ალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 14.07.2021


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 14.07.2021


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანპორტის სამსახურის მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 03.07.2021  hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 03.07.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 03.07.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფარსტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი, პირველი რანგი – საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 13.06.2021 hr.gov.ge 


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური,  პირველი რანგი – საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 13.06.2021 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ინსპექტორი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 27.12.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 27.12.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის, იურიდიული განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 29.11.2020


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 24.10.2020


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ჯანმრთელობის მართვის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 04.10.2020


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 21.09.2020


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 21.09.2020


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ურბანული დაგეგმარების და სივრცითი მოწყობის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 11.09.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ჯანმრთელობის მართვის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი –  ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 31.08.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების ინსპექტორი

კონკურსის ტიპი – დახურული კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 30.08.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის, შიდა აუდიტის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი –  შიდა კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 31.08.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი –  დახურული კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.08.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი –  ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 28.08.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი –  დახურული კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 18.08.2020


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი –  დახურული კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 18.08.2020


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის  შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 18.08.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის მშენებლობის ნებართვებისა და ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 18.08.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 19.07.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 19.07.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის პირველი კატეგორიის სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 19.07.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 19.07.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 19.07.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერიის საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, 2020 წლის 2 აპრილს გამოცხადებულიკონკურსი (ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის, მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი.  შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის, მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.  არქიტექტურის, სივრიცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის, ადმინისტრაციული ზედამხედველობის და გარემოს დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.  არქიტექტურისა, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის, ურბანული დაგეგმარების და სივრცითი მოწყობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) ჩატარდება 2020 წლის 1 ივლისს 12:00 საათიდან.


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ურბანული დაგეგმარების და სივრცითი მოწყობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 06.04.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 06.04.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის, მონიტორინგის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 06.04.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტტის მერიის ინფარსტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის, მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 06.04.2020 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 13.11.2019 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მშენებლობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა – 20.09.2019 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მშენებლობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა – 20.09.2019 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა – 11.08.2019 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა – 08.08.2019  hr.gov.ge


მხოლოდ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა საყურადღებოდ!

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებულია ვაკანსია, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოადგილე (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი).

განაცხადის წარსადგენად განსაზღვრულია 2 სამუშაო დღე (2019 წლის 2 მაისამდე).


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოადგილე

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა – 20.04.2019 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროქტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა – 31.03.2019 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი – ღია კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა – 31.03.2019 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მოადგილე

კონკურსის ტიპი – დახურული კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 31.03.2019 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

კონკურსის ტიპი – დახურული კონკურსი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 31.03.2019 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია, მდივან-რეფერანტი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 27.02.2019 hr.gov.ge


შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი – 1913’’ – ის დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა – 2019 წლის 22 იანვრის 18:00 საათი იხილეთ ბმული


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

განცხადების წარდგენის  ბოლო ვადაა – 14.12.2018 hr.gov.ge


ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახური, ინფასტურქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა – 14.12.2018 hr.gov.ge


 

© 2024 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდი. ყველა უფლება დაცულია. დეველოპერი: ლაშა კილასონია.

istanbul escort
casibom
tesbih
bonus veren site
zonguldak escort
girne casino giriş
çankırı escort
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
superbetin twitter
ankara escort bayan
1xbetaz
1xbet зеркало 1xbet kayıt 1xbet 1xbet deneme bonusu veren siteler trbet casino siteleri
izmir escort
turkbet
ankara escort bayan
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
https://jobcoconut.com/ https://okulmed.com/
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
ladesbet giriş
bahis siteleri
casino siteleri
ladesbet
Deneme Bonusu canlı casino siteleri güvenilir bahis slot oyunları
betwild pashagaming tipobet hızlıbahis
casino siteleri deneme bonusu veren siteler
casibom
casibom
deneme bonusu
istanbul escort
ekrem abi telegram
Translate »
Skip to content